Ułatwienia dostępu

Zaopiekowani - zaproszenie do złożenia oferty (warsztaty prawne 1)

zaopiekowani loga gora

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów "Prawa i obowiązki Osób Niepełnosprawnych (nabycie umiejętności szukania pomocy prawnej, z zakresu praw i obowiązków Osób Niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w świetle konwencji ONZ i ustawodawstwa polskiego)" dla uczestników projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin".

 

Przedmiot zamówienia - Warsztaty: "Prawa i obowiązki Osób Niepełnosprawnych (nabycie umiejętności szukania pomocy prawnej, z zakresu praw i obowiązków Osób Niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w świetle konwencji ONZ i ustawodawstwa polskiego)"

 

Formularz oferty

 

zaopiekowani loga dol

Ruszyła IV runda aplikacyjna projektu "Zaopiekowani..."

zaopiekowani loga gora

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ogłasza IV rundę aplikacyjną w ramach I naboru uczestników do projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin".

 

IV runda potrwa od 20.08.2020 r. do 31.08.2020 r.

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 3 "Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej"

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 7 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym - opieka wytchnieniowa"

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 8 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością"

 

W ramach I naboru odbędą się rundy aplikacyjne:

I runda: 9.07.2020-20.07.2020

II runda: 23.07.2020-3.08.2020

III runda: 6.08.2020-17.08.2020

IV runda: 20.08.2020-31.08.2020

V runda: 3.09.2020-14.09.2020

VI runda: 17.09.2020-28.09.2020

VII runda: 1.10.2020-12.10.2020

VIII runda: 15.10.2020-26.10.2020

IX runda: 29.10.2020-9.11.2020

X runda: 13.11.2020-24.11.2020

XI runda: 27.11.2020-8.12.2020

 

Projekt realizowany jest przez Partnerstwo, którego Liderem jest Gmina Miasto Szczecin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 7.6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 

O projekcie

 

zaopiekowani dzialania plakat
zaopiekowani loga dol

Ruszyła III runda aplikacyjna projektu "Zaopiekowani..."

zaopiekowani loga gora

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ogłasza III rundę aplikacyjną w ramach I naboru uczestników do projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin".

 

III runda potrwa od 6.08.2020 r. do 17.08.2020 r.

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 3 "Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej"

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 7 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym - opieka wytchnieniowa"

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 8 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością"

 

W ramach I naboru odbędą się rundy aplikacyjne:

I runda: 9.07.2020-20.07.2020

II runda: 23.07.2020-3.08.2020

III runda: 6.08.2020-17.08.2020

IV runda: 20.08.2020-31.08.2020

V runda: 3.09.2020-14.09.2020

VI runda: 17.09.2020-28.09.2020

VII runda: 1.10.2020-12.10.2020

VIII runda: 15.10.2020-26.10.2020

IX runda: 29.10.2020-9.11.2020

X runda: 13.11.2020-24.11.2020

XI runda: 27.11.2020-8.12.2020

 

Projekt realizowany jest przez Partnerstwo, którego Liderem jest Gmina Miasto Szczecin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 7.6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 

O projekcie

 

zaopiekowani dzialania plakat
zaopiekowani loga dol

Zawieszenie odpłatności za usługi AOON

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni informuje, że od 1.08.2020 r. do odwołania zawiesza odpłatność za usługi AOON, poza odpłatnością opisaną w pkt. 3 rozdział III Regulaminu świadczenia usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

 

Wszystkie usługi AOON od dnia 1.08.2020 r. będą realizowane w ramach Programów:

 • Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2019-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego;
 • "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach zadania 3 "Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 7.6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (szczegóły tutaj);
 • "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach zadania 7 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym - opieka wytchnieniowa", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 7.6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (szczegóły tutaj)

 

Ruszyła II runda aplikacyjna projektu "Zaopiekowani..."

zaopiekowani loga gora

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ogłasza II rundę aplikacyjną w ramach I naboru uczestników do projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin".

 

II runda potrwa od 23.07.2020 r. do 3.08.2020 r.

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 3 "Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej"

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 7 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym - opieka wytchnieniowa"

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 8 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością"

 

W ramach I naboru odbędą się rundy aplikacyjne:

I runda: 9.07.2020-20.07.2020

II runda: 23.07.2020-3.08.2020

III runda: 6.08.2020-17.08.2020

IV runda: 20.08.2020-31.08.2020

V runda: 3.09.2020-14.09.2020

VI runda: 17.09.2020-28.09.2020

VII runda: 1.10.2020-12.10.2020

VIII runda: 15.10.2020-26.10.2020

IX runda: 29.10.2020-9.11.2020

X runda: 13.11.2020-24.11.2020

XI runda: 27.11.2020-8.12.2020

 

Projekt realizowany jest przez Partnerstwo, którego Liderem jest Gmina Miasto Szczecin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 7.6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 

O projekcie

 

zaopiekowani dzialania plakat

 

zaopiekowani loga dol

Ruszyła I runda aplikacyjna projektu "Zaopiekowani..."

zaopiekowani loga gora

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ogłasza I rundę aplikacyjną w ramach I naboru uczestników do projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin".

 

I runda potrwa od 9.07.2020 r. do 20.07.2020 r.

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 3 "Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej"

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 7 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym - opieka wytchnieniowa"

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 8 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością"

 

W ramach I naboru odbędą się rundy aplikacyjne:

I runda: 9.07.2020-20.07.2020

II runda: 23.07.2020-3.08.2020

III runda: 6.08.2020-17.08.2020

IV runda: 20.08.2020-31.08.2020

V runda: 3.09.2020-14.09.2020

VI runda: 17.09.2020-28.09.2020

VII runda: 1.10.2020-12.10.2020

VIII runda: 15.10.2020-26.10.2020

IX runda: 29.10.2020-9.11.2020

X runda: 13.11.2020-24.11.2020

XI runda: 27.11.2020-8.12.2020

 

Projekt realizowany jest przez Partnerstwo, którego Liderem jest Gmina Miasto Szczecin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 7.6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 

O projekcie

 

zaopiekowani dzialania plakat
zaopiekowani loga dol

Fundacja przystąpiła do projektu

zaopiekowani loga gora

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni 01.07.2020 r. jako Partner przystąpiła do realizacji projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin". Projekt realizowany jest przez Partnerstwo, którego Liderem jest Gmina Miasto Szczecin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 7.6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

zaopiekowani dzialania plakat1

 

 O projekcie

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 3 "Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej"

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 7 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym - opieka wytchnieniowa"

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 8 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością"

 

Ogłoszenie o pracę na stanowisko Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

 

Ogłoszenie o pracę na stanowisko Kierowcy pojazdu osobowego z nadwoziem typu van

 

zaopiekowani loga dol

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Chcesz skorzystać z pomocy Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej?

Jesteś ze Szczecina?

Ten program jest dla Ciebie!

 

Jeśli posiadasz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności możesz otrzymać do 30 godzin pomocy asystenta w miesiącu za darmo. Wystarczy, że zgłosisz się do nas: tel. 603 619 070, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Celem programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" jest zapewnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dedykowaną osobom niepełnosprawnym.

 

Program jest realizowany w zakresie:

 • poprawy jakości życia dorosłych osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne/kulturalne/rozrywkowe/sportowe itp.

 

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00-22.00. Zadanie będzie realizowane do 30 listopada 2020 r.

 

Maseczki dla Podopiecznych

Od 16 kwietnia 2020 r. w Polsce obowiązuje nakaz noszenia w miejscach publicznych maseczki zakrywającej usta i nos.

 

W związku z tym, jeśli jesteś Podopiecznym Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni i potrzebujesz maseczki, poinformuj nas o tym, a dostarczymy Ci ją.

 

Zapotrzebowanie prześlij na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Koronawirus i leczenie SMA w Szczecinie

Otrzymaliśmy informację od koordynatora programu leczenia rdzeniowego zaniku mięśni w Szczecinie pani dr Anny Bajer-Czajkowskiej z Kliniki Neurologii SPSK 1 PUM przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie na temat kwalifikacji i planowych podań leku, w związku z sytuacją w naszym kraju.

 

Sytuacja na dzień: 13.03.2020:

 

W związku z dynamiczną sytuacją w Europie związaną z zachorowaniami wywołanymi koronawirusem (SARS - CoV-2), wstrzymana do odwołania zostaje procedura kwalifikacji pacjentów do programu lekowego leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA).

 

Osoby, które przyjmują już lek, na ten moment będą otrzymywać lek planowo. Zmianie ulega jednak procedura po podaniu leku. Pacjent (jeśli nie będzie do tego przeciwwskazań), nie będzie zostawał w szpitalu na noc. Po podaniu leku zostanie odesłany do domu, w celu uniknięcia ewentualnego zachorowania wywołanego koronawirusem.

 

Wszystkie działania podjęto w celu zachowania ostrożności i uniknięcia rozprzestrzeniania się koronawirusa - szczególnie wśród osób chorych na choroby przewlekłe.

 

 

Po konferencji dot. chorób rzadkich

88281246 191276748771479 6901817311422840832 n

 

26.02.2020 r. Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, na zaproszenie Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich, uczestniczyła w konferencji na temat chorób rzadkich w Polsce "Choroby rzadkie w Polsce - wyzwania, możliwości, rozwiązania". Na spotkanie zostały zaproszone organizacje zajmujące się problematyką chorób sierocych. Konferencji przewodniczyła pani poseł Barbara Dziuk - przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich.

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi:

 

pan Mirosław Zieliński - prezes Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich, który przedstawił zaproszonym gościom aktualną sytuację chorych cierpiących na choroby sieroce,

 

pan Michał Jachimowicz - sekretarz Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, ekspert ochrony zdrowia, który tłumaczył zawiłe procesy refundacyjne, a także jako farmakoekonomista próbował wyjaśnić dlaczego droga refundacyjna leków sierocych jest tak żmudna i długotrwała,

 

pani Gabriela Sujkowska, reprezentująca Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia. Tłumaczyła ona na czym opiera się system leczenia chorób rzadkich oraz jak ważne jest interdyscyplinarne podejście do zagadnienia tych chorób,

 

pani Maria Libura - kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, założycielka Koalicji "Siła w Genach", która referowała, jak istotne jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zawodowemu i edukacyjnemu nie tylko samych chorych, ale także ich rodzin.

 

W trakcie konferencji zwrócono także szczególną uwagę na Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich. Polska, jako jedyny kraj w Unii Europejskiej, do tej pory nie stworzyła takiego planu, pomimo wydania już w 2009 r. Zaleceń Rady UE w sprawie działań w dziedzinie chorób rzadkich. W zaleceniach tych podkreśla się, że Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich pozwala zapewnić trwałą realizację polityki zdrowotnej ukierunkowanej na potrzeby pacjentów z chorobami rzadkimi.

 

Konferencja przebiegała w miłej atmosferze. Zaproszeni przedstawiciele organizacji zajmujących się chorobami rzadkimi zgłosili problemy, z którymi na codzień się borykają. Większość problemów wynika z braków legislacyjnych. Pani poseł Barbara Dziuk przyjęła wszystkie uwagi z dużym zrozumieniem i empatią. Jako osoba dopiero od niedawna zajmująca się tą tematyką obiecała dołożyć wszelkich starań, aby coraz więcej mówiono na temat chorób rzadkich.

 

Jako jedna z organizacji zajmujących się osobami z chorobami rzadkimi wierzymy, że im więcej będziemy mówić na ten temat, tym problem stanie się coraz bardziej dostrzegalny, a chorzy będą mieli szansę na normalne życie, przy zapewnieniu możliwie największych potrzeb zarówno tych zdrowotnych, jak i społecznych.

 

88241826 509866406595119 1639578867322585088 n

Risdiplam w Szczecinie

Ważna informacja dla dorosłych chorych na rdzeniowy zanik mięśni, zainteresowanych wzięciem udziału w globalnym programie dostępu do leku Risdiplam, którym z przyczyn medycznych nie mógł być podany lek Spinraza w szpitalu SPSK przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie.

 

Pani dr Anna Bajer-Czajkowska ze szpitala przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie, który podaje dorosłym chorym na SMA Spinrazę, jest w kontakcie z firmą Roche w kwestii programu wczesnego dostępu do eksperymentalnego leku Risdiplam.

 

Program jest na razie na etapie przygotowywania procedur, niezbędnych do uruchomienia.

 

Do programu na początek będą kwalifikowane osoby z I typem SMA, którym z powodów medycznych nie mógł być podany lek Spinraza.

 

Po uruchomieniu programu, dorośli chorzy z I typem SMA, którym nie udało się podać Spinrazy, będą informowani przez dr Czajkowską o możliwości wejścia do programu Risdiplamu.

 

Wniosek o przekazanie Risdiplamu w imieniu chorego składa do producenta (firmy Roche) lekarz neurolog leczący chorego na SMA. Nie mogą ich składać sami chorzy ani ich rodzice lub opiekunowie.

 

Risdiplam to preparat opracowany w celu przyczynowego leczenia rdzeniowego zaniku mięśni poprzez znaczące zwiększenie poziomu białka SMN. Preparat ma postać syropu. Przyjmuje się go raz dziennie, doustnie (ewentualnie przez sondę lub peg) w ilości określonej indywidualnie dla każdego chorego.

 

Szkolenia dla Fizjoterapeutów 2020

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni zaprasza chętnych Fizjoterapeutów z całej Polski na warsztaty szkoleniowe "Rehabilitacja i opieka medyczna w schorzeniach nerwowo-mięśniowych" dla fizjoterapeutów świadczących usługi podopiecznym Fundacji.

 

Szkolenia odbędą się podczas pracy Poradni Chorób Nerwowo-Mięśniowych w terminach:

 • 6 marca 2020 r., godz. 14:00
 • 17 kwietnia 2020 r., godz. 14:00 (odwołane ze względu na wprowadzonie stanu epidemii w kraju)
 • 15 maja 2020 r., godz. 14:00 (odwołane ze względu na stan epidemii w kraju)
 • 19 czerwca 2020 r., godz. 14:00 (odwołane ze względu na stan epidemii w kraju)
 • 4 września 2020 r., godz. 14:00 (odwołane ze względu na stan epidemii w kraju)
 • 9 października 2020 r., godz. 14:00 (odwołane ze względu na stan epidemii w kraju)
 • 6 listopada 2020 r., godz. 14:00 (odwołane ze względu na stan epidemii w kraju)
 • 4 grudnia 2020 r., godz. 14:00 (odwołane ze względu na stan epidemii w kraju)

 

Miejsce szkolenia:

Szpital Kliniczny Nr 1 w Szczecinie

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Wejście do naszej Poradni główną bramą Szpitala, kierować się na wejście "D", na budynku jest napis "Poradnia". Wjechać windą na II piętro.

 

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • priorytety fizjoterapii w poszczególnych fazach chorób nerwowo-mięśniowych,
 • zarządzanie procesem opieki i leczenia w chorobach nerwowo-mięśniowych,
 • fazy procesu opieki i leczenia chorób nerwowo-mięśniowych

 

Składa się ono z części teoretycznej i części praktycznej.

 

Jest to spotkanie jednodniowe, czas trwania: od 4 do 6 godzin.

 

Koszt szkolenia: 150 zł

 

Po odbyciu szkolenia fizjoterapeuta otrzymuje "Certyfikat Fizjoterapeuty Chorób Nerwowo-Mięśniowych", który poświadcza, że może on prowadzić prawidłową i bezpieczną rehabilitację pacjentów ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi.

 

Na szkolenia mogą się zgłaszać osoby, które posiadają wykształcenie:

 • Magister Fizjoterapii,
 • Technik Fizjoterapii,
 • Licencjat Fizjoterapii,
 • Rehabilitacja Medyczna (po ukończeniu pomaturalnego studium),
 • Magister WF po szkoleniach podyplomowych z Fizjo-rehabilitacji.

 

Informacje i zapisy: Maria Marzena Morkowska, tel. +48 603 619 070, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2
70-200 Szczecin

tel./fax +48 91/ 489 42 51
GSM.: +48 695 745 441
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl