Ułatwienia dostępu

Nabór uzupełniający do II tury projektu Zaopiekowani - zadanie 7 i 8

zaopiekowani loga gora

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM II/2

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ogłasza nabór uzupełniający uczestników do II tury projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach:

 • zadania 7 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym - opieka wytchnieniowa";
 • zadania 8 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością".

 

Rekrutacja Uczestników Projektu (Zadania 7 i 8) potrwa do dnia:

 

02.07.2021

 

do wyczerpania miejsc

 

Wsparciem od lipca 2021 r. do kwietnia 2022 r. w ramach zadania 7 i 8 może zostać objęta osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • zamieszkuje na terenie Szczecina lub powiatu polickiego (Zad. 7 i 8);
 • jest opiekunem faktycznym osoby z niepełnosprawnością (Zad. 8);
 • jest osobą z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym (Zad. 7).

 

W ramach zadania 7 i 8 Uczestnik projektu zostanie objęty:

 • usługami asystenckimi w wymiarze 16 h lub 14/miesięcznie w następującym podziale: 2 X 8 godzin/miesiąc lub 4 X 3,5 godziny/miesiąc przez co najmniej 10 miesięcy (Zad. 7);
 • 14-dniowym pobytem poza miejscem zamieszkania (Zad. 7);
 • usługami transportowymi wg potrzeb (Zad. 7);
 • indywidualnym poradnictwem fizjoterapeuty, psychologa, dietetyka, coacha, prawnika (Zad. 8);
 • warsztatami szkoleniowymi (Zad. 8).

 

Pierwszeństwo udziału w zadaniu mają osoby z niepełnosprawnością i opiekunowie faktyczni tych osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. osoby, których dochód nie przekracza kwoty:

 • dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe - 1051,50 zł;
 • dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe - 792,00 zł/na osobę.

 

Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną.

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni pod adresem ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@mięsnie.szczecin.pl.

 

Więcej informacji dotyczących rekrutacji zawartych jest w "Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa" znajdującego się na naszej stronie internetowej lub pod numerem tel. 609 900 335.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Pliki do pobrania

Zadanie 7

Zał. 3 do zad. Nr 7 Wniosek o objęcie wsparciem

Zał. 2 Ankieta dotycząca stopnia niesamodzielności

Zał. 4 Oświadczenie opiekuna faktycznego

Zał. 7 Informacje zw. z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do projektu

Zadanie 8

Zał. 5 do zad. Nr 8 Wniosek o objęcie wsparciem

Zał. 7 Informacje zw. z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do projektu

 

zaopiekowani loga dol

Zaopiekowani - zaproszenie do złożenia oferty (warsztaty: AOON)

zaopiekowani loga gora

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów "Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej jako jedna z form wsparcia osób z niepełnosprawnościami" dla uczestników projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin".

 

Przedmiot zamówienia - Warsztaty: "Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej jako jedna z form wsparcia osób z niepełnosprawnościami"

 

Formularz oferty

 

zaopiekowani loga dol

Rusza nabór do II tury projektu Zaopiekowani - zadanie 7 i 8

zaopiekowani loga gora

 

OGŁOSZENIE O NABORZE II/1

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni rozpoczyna nabór uczestników do II tury projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach:

 • zadania 7 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym - opieka wytchnieniowa";
 • zadania 8 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością".

 

Rekrutacja Uczestników Projektu (Zadania 7 i 8) - 50 opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością wraz z 50 osobami z niepełnosprawnością potrwa do dnia:

16.06.2021

 

Wsparciem od czerwca 2021 r. do kwietnia 2022 r. w ramach zadania 7 i 8 może zostać objęta osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • zamieszkuje na terenie Szczecina lub powiatu polickiego (Zad. 7 i 8);
 • jest opiekunem faktycznym osoby z niepełnosprawnością (Zad. 8);
 • jest osobą z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym (Zad. 7).

 

W ramach zadania 7 i 8 Uczestnik projektu zostanie objęty:

 • usługami asystenckimi w wymiarze 16 h lub 14/miesięcznie w następującym podziale: 2 X 8 godzin/miesiąc lub 4 X 3,5 godziny/miesiąc przez co najmniej 10 miesięcy (Zad. 7);
 • 14-dniowym pobytem poza miejscem zamieszkania (Zad. 7);
 • usługami transportowymi wg potrzeb (Zad. 7);
 • indywidualnym poradnictwem fizjoterapeuty, psychologa, dietetyka, coacha, prawnika (Zad. 8);
 • warsztatami szkoleniowymi (Zad. 8).

 

Pierwszeństwo udziału w zadaniu mają osoby z niepełnosprawnością i opiekunowie faktyczni tych osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. osoby, których dochód nie przekracza kwoty:

 • dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe - 1051,50 zł;
 • dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe - 792,00 zł/na osobę.

 

Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną.

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni pod adresem ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@mięsnie.szczecin.pl.

 

Więcej informacji dotyczących rekrutacji zawartych jest w "Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa" znajdującego się na naszej stronie internetowej lub pod numerem tel. 609 900 335.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Pliki do pobrania

Zadanie 7

Zał. 3 do zad. Nr 7 Wniosek o objęcie wsparciem

Zał. 2 Ankieta dotycząca stopnia niesamodzielności

Zał. 4 Oświadczenie opiekuna faktycznego

Zał. 7 Informacje zw. z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do projektu

Zadanie 8

Zał. 5 do zad. Nr 8 Wniosek o objęcie wsparciem

Zał. 7 Informacje zw. z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do projektu

 

zaopiekowani loga dol

Rusza nabór do II tury projektu Zaopiekowani - zadanie 3

zaopiekowani loga gora

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni rozpoczyna nabór uczestników do projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach zadania 3 "Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej".

 

Rekrutacja uczestników - 21 osób niepełnosprawnych ruchowo, które zostaną objęte wsparciem w ramach mobilnych usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, odbywa się w terminie: 04-31.05.2021 r.

 

Wsparciem w ramach mobilnych usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej może zostać objęta osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • jest osobą niepełnosprawną ruchowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym - tj. osobą, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
 • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie lub w powiecie polickim.

 

Osoba niepełnosprawna ruchowo może zostać objęta wsparciem maksymalnie przez okres 11 miesięcy. Wsparcie obejmuje usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w wymiarze średnio 8 godz. w miesiącu (1x8 godz. lub 2x4 godz.) oraz usługi transportowe zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

 

Pierwszeństwo udziału w zadaniu mają osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. osoby, których dochód nie przekracza kwoty:

 • dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe - 1051,50 zł;
 • dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe - 792,00 zł/na osobę.

 

Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną.

 

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni pod adresem ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@mięsnie.szczecin.pl.

 

Więcej informacji dotyczących rekrutacji zawartych jest w "Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa" znajdującego się na naszej stronie internetowej lub pod numerem tel. 609 900 335.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Pliki do pobrania

Zał. 1 do zad. Nr 3 Wniosek o objęcie wsparciem

Zał. 2 Ankieta dotycząca stopnia niesamodzielności

Zał. 7 Informacje zw. z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do projektu

 

zaopiekowani loga dol

Dzień SMA w Sejmie

sejm

 

27 kwietnia 2021 r. odbyło się Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Neurologicznych dot. SMA (rdzeniowego zaniku mięśni).

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni wzięła w nim czynny udział i wystąpiła z prezentacją tematu dot. usług Asystenta Osobistego Osoby Niepłnosprawnej. Reprezentantem Fundacji była prezes Beata Karlińska.

 

Szczegóły wystąpienia Fundacji można znaleźć w prezentacji: "Zabezpieczenie socjalne pacjentów z SMA. Usługi AOON (asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej".

 

Odszedł Mirosław Kulczyk

mkulczyk

 

Z przykrością informujemy, że 20.02.2021 r. odszedł Mirosław Kulczyk - nasz wieloletni Podopieczny, brał udział w projektach organizowanych przez Fundację.

 

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 26.02.2021 r. (piątek), o godz. 13.15 na Cmentarzu Centralnym - boczna lewa kaplica.

 

Światowy Dzień Chorób Rzadkich 2021

dzchrz2021

 

Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich w imieniu organizacji członkowskich oraz własnym zaprasza na wspólne obchody Światowego Dnia Chorób Rzadkich, które odbędą się 28 lutego 2021 r. w Warszawie.

 

To wyjątkowe wydarzenie, organizowane rok rocznie w ostatnim dniu lutego, ma na celu zwrócenie uwagi na problemy osób cierpiących na choroby rzadkie oraz podkreślenie solidarności z chorymi i ich rodzinami. W Polsce obchody odbędą się po raz jedenasty z inicjatywy Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN, skupiającego 42 organizacje pacjentów. W tym roku, mimo pandemii, organizatorzy starają się zachować utrwaloną przez lata tradycję. Tym razem jednak, aby zachować bezpieczeństwo, konferencja będzie miała charakter hybrydy. Odbędzie się ona w wirtualnych wnętrzach stałego miejsca spotkań w tym dniu - w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

 

Do udziału zaprasza się przedstawicieli parlamentu i administracji rządowej, przedstawicieli stowarzyszeń pacjentów z chorobami rzadkimi, pacjentów dotkniętych tymi chorobami, klinicystów, ekspertów i decydentów z obszaru medycznego oraz wszystkich zainteresowanych zapewnieniem wsparcia pacjentom z chorobami rzadkimi.

 

Podczas tegorocznych obchodów swojego święta Pacjenci będą mogli usłyszeć o koncepcji i planach wdrażania egalitarnej polityki wobec chorób rzadkich, zwłaszcza we wszystkich obszarach zdrowotnych przygotowywanego przez resort zdrowia Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.

 

Program

Godz. 11:00 - Powitanie

Godz. 11:10 - Prezes Krajowego Forum Orphan - Stanisław Maćkowiak - Podsumowanie roku 2020, Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich

Godz. 11:25 - Minister Zdrowia - Adam Niedzielski

Godz. 11:35 - Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich - poseł Barbara Dziuk

Godz. 11:45 - Podsekretarz Stanu w MZ - Sławomir Gadomski - Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich, Fundusz Medyczny - wyzwania dla Chorób Rzadkich 2021-22

Godz. 12:00 - Rzecznik Praw Pacjenta - min. Bartłomiej Chmielowiec

Godz. 12:15 - Prezentacja organizacji pacjentów z chorobami rzadkimi oraz wirtualna wystawa

Godz. 12:25 - Odznaczenia Kapituły Dnia Chorób Rzadkich

Godz. 12:35 - Mini recital: Zuzanna Całka - fortepian

Godz. 13:15 - Zakończenie

 

Organizatorzy uprzejmie zapraszają do udziału w Konferencji. Rejestracja na portalu: http://www.dzienchorobrzadkich.org

 

Konferencja będzie transmitowana online na platformie zoom. Link będzie dostępny na portalu http://www.dzienchorobrzadkich.org w zakładce Konferencja.

 

Turnusy rehabilitacyjne 2021

morze

 

Zapraszamy wszystkich chętnych
na organizowane przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni
turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe.

 

Miejsca i terminy turnusów:

 

I TURNUS

 

14-28.08.2021 r.

 

Spółdzielnia Osób Prawnych, Ośrodek Rehabilitacyjny "Relaks", ul. Plażowa 1, 72-415 Międzywodzie

 

Ustalono następującą odpłatność za 1 uczestnika turnusu:

 

2 331 zł - uczestnik rehabilitacji

2 331 zł - uczestnik turnusu

 

Zleceniobiorca zapewnia podczas turnusu:

 • zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, balkonami (nie wszystkie pokoje mają balkony), wyposażonych w telewizor, czajnik bezprzewodowy, sprzęt plażowy,
 • 3 posiłki dziennie,
 • opieka lekarska - lekarz dyspozycyjny,
 • opieka pielęgniarska - w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku),
 • 2 zabiegi dziennie przez 10 dni zabiegowych dla uczestnika rehabilitacji i opiekuna,
 • ognisko z poczęstunkiem,
 • 1 wieczorek ze słodkim poczęstunkiem,
 • imprezy integracyjne przy muzyce - w kawiarni i na hali sportowej,
 • dzieci do lat 12 (z pełnym wyżywieniem) mają 20% rabat.

 

Informacje dodatkowe:

 • parking dla grupy - bezpłatny,
 • opłata za psa - 30 zł / za dobę,
 • podatkowo płatna opłata klimatyczna do Urzędu Gminy,
 • dopłata do diety bezglutenowej - 25 zł / za dobę.

 

------------------------------

 

II TURNUS

 

20.11.-04.12.2021 r.

 

Hotel Medical SPA Unitral, ul. Piastów 6, 76-032 Mielno

 

Zleceniobiorca zapewnia:

 

Hotel *** - pobyt z zabiegami / za dobę / osobę:

W pokoju 2-osobowym standard 3* -165 zł

W pokoju przystosowanym dla osoby niepełnosprawnej 3* - 170 zł

W pokoju 2-osobowym LUX 3* - 190 zł

W pokoju 1-osobowym 3* - 185 zł

Dziecko do lat 12 z zabiegami / dostawka - 110 zł

Dorosła osoba z zabiegami / dostawka - 125 zł

Dorosła osoba bez zabiegów / dostawka - 110 zł

Dziecko od lat 4-12 bez zabiegów / dostawka - 90 zł

Dzieci do lat 4 bez zabiegów / dostawka - 30 zł

 

Hotel **** - pobyt z zabiegami / za dobę / osobę:

W pokoju 2-osobowym SPA 4* - 210 zł

W pokoju 2-osobowym Suite 4* - 270 zł

Dziecko do lat 12 z zabiegami / dostawka - 110 zł

Dorosła osoba z zabiegami / dostawka - 125 zł

Dorosła osoba bez zabiegów / dostawka - 110 zł

Dziecko od lat 4-12 bez zabiegów / dostawka - 90 zł

Dzieci do lat 4 bez zabiegów / dostawka - 30 zł

 

Przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym (standard 3*, plus 3*, LUX 3*, SPA 4*, Suite 3*, Suite 4*) jednej osoby dorosłej wraz z dzieckiem do lat 12 - koszt pobytu dziecka wynosi -30% od ceny podstawowej.

 

Dodatkowe informacje:

 

W cenie:

Wyżywienie - śniadanie, obiad, kolacja.

Pobyt z dwoma zabiegami dziennie: 1 zabieg z grupy I i 1 zabieg z grupy II (za wyjątkiem dni wolnych od pracy).

Wszystkie pokoje posiadają nieograniczony wstęp do Term w klimacie Morza Martwego, a w nich:

 • odprężająca kąpiel w basenie solankowym,
 • świat saun i łaźni (biosauna, łaźnia solankowa, sauna sucha, lodowa studnia, natryski wrażeń, łaźnia parowa, jacuzzi w kamiennej grocie, misy do kąpieli stóp, całoroczne jacuzzi zewnętrzne.

 

Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14:00 i kończy o godz. 12:00.

 

Dodatkowo płatne:

 

Parking strzeżony dla uczestników turnusu w cenie 15 zł / dobę.

Opłata obligatoryjna za psa - 60 zł

Opłata miejscowa (klimatyczna) - 2 zł / doba / osoba

 

* * *

 

Klauzula dotycząca NIP-u

Uwaga: w związku ze zmianą przepisów od 01.01.2020 r. wystawienie faktury VAT możliwe będzie wyłącznie wówczas, gdy NIP nabywcy zostanie zamieszczony na paragonie fiskalnym.
W związku z tym prosimy o podanie numeru NIP podczas dokonywania przedpłaty na pobyt.

 

* * *

 

Liczba miejsc na oba turnusy jest ograniczona.

 

Zapisy na turnusy przyjmuje Marzena Morkowska - tel. 603 619 070; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ruszyła XI runda aplikacyjna projektu "Zaopiekowani..."

zaopiekowani loga gora

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ogłasza XI rundę aplikacyjną w ramach I naboru uczestników do projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin".

 

XI runda potrwa od 27.11.2020 r. do 8.12.2020 r.

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 3 "Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej"

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 7 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym - opieka wytchnieniowa"

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 8 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością"

 

W ramach I naboru odbędą się rundy aplikacyjne:

I runda: 9.07.2020-20.07.2020

II runda: 23.07.2020-3.08.2020

III runda: 6.08.2020-17.08.2020

IV runda: 20.08.2020-31.08.2020

V runda: 3.09.2020-14.09.2020

VI runda: 17.09.2020-28.09.2020

VII runda: 1.10.2020-12.10.2020

VIII runda: 15.10.2020-26.10.2020

IX runda: 29.10.2020-9.11.2020

X runda: 13.11.2020-24.11.2020

XI runda: 27.11.2020-8.12.2020

 

Projekt realizowany jest przez Partnerstwo, którego Liderem jest Gmina Miasto Szczecin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 7.6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 

O projekcie

zaopiekowani dzialania plakat
zaopiekowani loga dol

Nowy adres Fundacji

Informujemy, że od 1.12.2020 r. Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni zmienia swoją siedzibę.

 

Nowy adres Fundacji:

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2

70-200 Szczecin

 

Od 1.12.2020 r. korespondencję prosimy kierować na nowy adres.

Ruszyła X runda aplikacyjna projektu "Zaopiekowani..."

zaopiekowani loga gora

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ogłasza X rundę aplikacyjną w ramach I naboru uczestników do projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin".

 

X runda potrwa od 13.11.2020 r. do 24.11.2020 r.

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 3 "Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej"

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 7 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym - opieka wytchnieniowa"

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 8 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością"

 

W ramach I naboru odbędą się rundy aplikacyjne:

I runda: 9.07.2020-20.07.2020

II runda: 23.07.2020-3.08.2020

III runda: 6.08.2020-17.08.2020

IV runda: 20.08.2020-31.08.2020

V runda: 3.09.2020-14.09.2020

VI runda: 17.09.2020-28.09.2020

VII runda: 1.10.2020-12.10.2020

VIII runda: 15.10.2020-26.10.2020

IX runda: 29.10.2020-9.11.2020

X runda: 13.11.2020-24.11.2020

XI runda: 27.11.2020-8.12.2020

 

Projekt realizowany jest przez Partnerstwo, którego Liderem jest Gmina Miasto Szczecin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 7.6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 

O projekcie

zaopiekowani dzialania plakat
zaopiekowani loga dol

Odeszła Ela Wojdyła

ew1

 

Z przykrością informujemy, że 6.11.2020 odszedła Ela Wojdyła - nasza wieloletnia Podopieczna.
Ela zawsze uczestniczyła w inicjatywach, które organizowaliśmy, była podczas organizowanych przez nas spotkań, wycieczek. Będzie nam jej bardzo brakowało.

 

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się jutro (7.11.2020).

 

ew

 

Mężowi i Córce Eli oraz całej jej Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia.

 

Turnus odwołany!

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju (Covid-19) Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni odwołuje turnus rehabilitacyjny zaplanowany w terminie 14-28.11.2020 r. w Mielnie.

 

Nowy termin zostanie ustalony po unormowaniu się sytuacji związanej z koronawirusem w kraju.

 

Szczegóły dotyczące zwrotów opłat: Marzena Morkowska - tel. 603 619 070; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2
70-200 Szczecin

tel./fax +48 91/ 489 42 51
GSM.: +48 695 745 441
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl