Ułatwienia dostępu

Informacja o pogrzebie

Pogrzeb Piotra Karlińskiego odbędzie się w czwartek (28.10.2021 r.) o godz. 14.00 w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (Brama Główna).

Pożegnanie Piotra Karlińskiego

piotr karlinski

 

Z wielkim bólem informujemy, że w ostatni piątek (22 października) odszedł nasz Wspaniały Kolega i Współpracownik Piotr Karliński. Piotrek był związany z naszą Fundacją od samego początku, najpierw jako jeden z głównych inspiratorów jej powstania, a potem przez 28 lat z działalnością na rzecz osób ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi. Piotrek angażował się w wiele działań, które inicjowała Fundacja, między innymi w projekty ogólnokrajowe jak EWI – elektryczny wózek inwalidzki czy AOON - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Był do końca zaangażowany w ich realizację. Piotrek był osobą pogodną i otwartą na wszystkie nowości. Starał się żyć i działać jak każdy z nas. Choć barierą było SMA, nie zważał na to i wykorzystywał wszelkie pomysły by spełniać swoje marzenia. Będzie nam bardzo brakowało jego pogody ducha i konstruktywnej krytyki.

 

Piotrek, Twoja pamięć na zawsze zostanie w Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni. Gdyby Ciebie nie było - Fundacja by nie powstała, a wielu z nas nigdy by się nie spotkało. Dziękujemy, że zmieniłeś nasze życie.

 

Najszczersze wyrazy Współczucia dla pogrążonej w żałobie rodziny Piotra, składa

Rada, Zarząd i Pracownicy Fundacji

 

Bilety do kin

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ma do rozdania dla swoich Podopiecznych ze Szczecina bilety do kina Pionier i do Multikina w Szczecinie.

 

Zgłoszenia na odbiór bezpłatnego biletu: tel. 603 619 070.

 

Ilość biletów ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Bilety do kina przekazywane są w ramach realizacji projektu "Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Szczecin.

 

Nabór uzupełniający nr 3 do II tury projektu Zaopiekowani - zadanie 7 i 8

zaopiekowani loga gora

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM II/4

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ogłasza nabór uzupełniający uczestników do II tury projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach:

 • zadania 7 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym - opieka wytchnieniowa";
 • zadania 8 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością".

 

Rekrutacja Uczestników Projektu (Zadania 7 i 8) potrwa do dnia:

 

27.09.2021

 

do wyczerpania miejsc

 

Wsparciem do kwietnia 2022 r. w ramach zadania 7 i 8 może zostać objęta osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • zamieszkuje na terenie Szczecina lub powiatu polickiego (Zad. 7 i 8);
 • jest opiekunem faktycznym osoby z niepełnosprawnością (Zad. 8);
 • jest osobą z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym (Zad. 7).

 

W ramach zadania 7 i 8 Uczestnik projektu zostanie objęty:

 • usługami asystenckimi w wymiarze 16 h lub 14/miesięcznie w następującym podziale: 2 X 8 godzin/miesiąc lub 4 X 3,5 godziny/miesiąc przez co najmniej 10 miesięcy (Zad. 7);
 • 14-dniowym pobytem poza miejscem zamieszkania (Zad. 7);
 • usługami transportowymi wg potrzeb (Zad. 7);
 • indywidualnym poradnictwem fizjoterapeuty, psychologa, dietetyka, coacha, prawnika (Zad. 8);
 • warsztatami szkoleniowymi (Zad. 8).

 

Pierwszeństwo udziału w zadaniu mają osoby z niepełnosprawnością i opiekunowie faktyczni tych osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. osoby, których dochód nie przekracza kwoty:

 • dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe - 1051,50 zł;
 • dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe - 792,00 zł/na osobę.

 

Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną.

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni pod adresem ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@mięsnie.szczecin.pl.

 

Więcej informacji dotyczących rekrutacji zawartych jest w "Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa" znajdującego się na naszej stronie internetowej lub pod numerem tel. 609 900 335.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Pliki do pobrania

Zadanie 7

Zał. 3 do zad. Nr 7 Wniosek o objęcie wsparciem

Zał. 2 Ankieta dotycząca stopnia niesamodzielności

Zał. 4 Oświadczenie opiekuna faktycznego

Zał. 7 Informacje zw. z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do projektu

Zadanie 8

Zał. 5 do zad. Nr 8 Wniosek o objęcie wsparciem

Zał. 7 Informacje zw. z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do projektu

 

zaopiekowani loga dol

Nabór uzupełniający nr 3 do II tury projektu Zaopiekowani - zadanie 3

zaopiekowani loga gora

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM nr 3

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ogłasza nabór uzupełniający uczestników do II tury projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach zadania 3 "Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej".

 

Rekrutacja uczestników Projektu potrwa do dnia:

27.09.2021 r.

 

do wyczerpania miejsc

 

Wsparciem w ramach mobilnych usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej może zostać objęta osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • jest osobą niepełnosprawną ruchowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym - tj. osobą, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
 • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie lub w powiecie polickim.

 

Osoba niepełnosprawna ruchowo może zostać objęta wsparciem maksymalnie przez okres 9 miesięcy. Wsparcie obejmuje usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w wymiarze średnio 8 godz. w miesiącu (1x8 godz. lub 2x4 godz.) oraz usługi transportowe zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

 

Pierwszeństwo udziału w zadaniu mają osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. osoby, których dochód nie przekracza kwoty:

 • dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe - 1051,50 zł;
 • dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe - 792,00 zł/na osobę.

 

Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną.

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni pod adresem ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@mięsnie.szczecin.pl.

 

Więcej informacji dotyczących rekrutacji zawartych jest w "Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa" znajdującego się na naszej stronie internetowej lub pod numerem tel. 609 900 335.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Pliki do pobrania

Zał. 1 do zad. Nr 3 Wniosek o objęcie wsparciem

Zał. 2 Ankieta dotycząca stopnia niesamodzielności

Zał. 7 Informacje zw. z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do projektu

 

zaopiekowani loga dol

Badania kliniczne SLA

badania sla

 

Centrum Medyczne NeuroProtect w Warszawie prowadzi rekrutację do badań klinicznych w Stwardnieniu Bocznym Zanikowym (SLA).

 

Informacje ogólne o zasadach prowadzenia badań

 

Udział w badaniu klinicznym jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny. Oznacza to również, że na każdym etapie pacjent może się z niego wycofać bez podawania przyczyny. Pacjent nie ponosi żadnych kosztów konsultacji lekarskich, wykonywanych badań laboratoryjnych, badań obrazowych w tym MRI, EMG, spirometrii badań przeciwiał czy badań genetycznych.

Aby wziąć udział w badaniu w pierwszej kolejności należy zgłosić się do przychodni na wizytę do lekarza specjalisty. Ta wizyta również jest bezpłatna. Po wstępnej kwalifikacji pacjent otrzymuje do zapoznania formularz świadomej zgody, w której przystępnym językiem opisane są wszystkie aspekty badania. Formularz można konsultować z rodziną, innymi lekarzami. Można zadawać pytania dotyczące badania lekarzowi prowadzącemu badanie i oczekiwać wyczerpujących informacji.

Po uzyskaniu świadomej zgody następujeme przystępienie do badań kwalifikacyjnych. Przeprowadzane są różnego rodzaju kwestionariusze dotyczące stanu zdrowia, badania lekarskie, parametry życiowe, EKG, itp. Poszczególne programy mają różne kryteria kwalifikacyjne jeżeli chodzi o stan zaawansowania choroby oraz aktualną terapię, stąd konieczność oceny stanu pacjenta przed rozpoczęciem udziału w badaniu. Badania kwalifikacyjne trwają do kilku tygodni i zazwyczaj składają się z 2-3 wizyt w przychodni.

Po zakończeniu kwalifikacji rozpoczyna się faza leczenia. Mogą to być comiesięczne wizyty z podaniem leku w kroplówce w ośrodku jak również tabletki, które pacjent przyjmuje w domu. Wizyty w ośrodku odbywają się średnio raz na miesiąc. Podczas trwania badania pacjent ma stałą bezpłatną opiekę specjalisty neurologa, otrzymuje niezbędne recepty na leki standardowe, dostaje niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia czy skierowania na sprzęt rehabilitacyjny itp.

 

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w badaniu?

 

Należy zadzwonić do rejestracji przychodni Neuroprotect pod numer: 22 699 60 15 lub 22 699 60 16 i umówić się na wizytę kwalifikującą do dr Mariusza Grudniaka, dr Renaty Ługiewicz lub dr Macieja Czarneckiego. Terminy wizyt są nieodległe.

W rejestracji otrzymuje się dalsze informację jak najlepiej dojechać do Centrum Medycznego, gdzie zaparkować etc.

Należy zabrać ze sobą wszelką dokumentację medyczną, płyty z badaniami obrazowymi, listę aktualnie przyjmowanych leków.

 

Organizatorzy zapraszają również do odwiedzenia strony: www.neuroprotect.pl

 

Informacje o badaniu

 

https://ichgcp.net/pl/clinical-trials-registry/NCT04579666

https://www.youtube.com/watch?v=iWAAonKM8CQ

 

Zaopiekowani - zaproszenie do złożenia oferty (warsztaty: poszukiwanie wsparcia 2)

zaopiekowani loga gora

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów "Poszukiwanie form wsparcia Osób Niepełnosprawnych w zależności od ich wieku oraz potrzeb".

 

Przedmiot zamówienia - Warsztaty: "Poszukiwanie form wsparcia Osób Niepełnosprawnych w zależności od ich wieku oraz potrzeb"

 

Formularz oferty

 

zaopiekowani loga dol

Zaopiekowani - zaproszenie do złożenia oferty (warsztaty psychologiczne)

zaopiekowani loga gora

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów "Psychologiczny aspekt radzenia sobie z niepełnosprawnością w rodzinie" dla uczestników projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin".

 

Przedmiot zamówienia - Warsztaty: "Psychologiczny aspekt radzenia sobie z niepełnosprawnością w rodzinie"

 

Formularz oferty

 

zaopiekowani loga dol

Zaopiekowani - zaproszenie do złożenia oferty (warsztaty dietetyczne)

zaopiekowani loga gora

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów "Żywienie osób z niepełnosprawnością - od teorii do praktyki" dla uczestników projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin".

 

Przedmiot zamówienia - Warsztaty: "Żywienie osób z niepełnosprawnością - od teorii do praktyki"

 

Formularz oferty

 

zaopiekowani loga dol

Zaopiekowani - zaproszenie do złożenia oferty (warsztaty prawne 2)

zaopiekowani loga gora

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na opracowanie i przeprowadzenie warsztatów "Prawa i obowiązki Osób Niepełnosprawnych (nabycie umiejętności szukania pomocy prawnej, z zakresu praw i obowiązków Osób Niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w świetle konwencji ONZ i ustawodawstwa polskiego)" dla uczestników projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin".

 

Przedmiot zamówienia - Warsztaty: "Prawa i obowiązki Osób Niepełnosprawnych (nabycie umiejętności szukania pomocy prawnej, z zakresu praw i obowiązków Osób Niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w świetle konwencji ONZ i ustawodawstwa polskiego)"

 

Formularz oferty

 

zaopiekowani loga dol

Nabór uzupełniający nr 2 do II tury projektu Zaopiekowani - zadanie 7 i 8

zaopiekowani loga gora

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM II/3

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ogłasza nabór uzupełniający uczestników do II tury projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach:

 • zadania 7 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym - opieka wytchnieniowa";
 • zadania 8 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością".

 

Rekrutacja Uczestników Projektu (Zadania 7 i 8) potrwa do dnia:

 

30.07.2021

 

do wyczerpania miejsc

 

Wsparciem od lipca 2021 r. do kwietnia 2022 r. w ramach zadania 7 i 8 może zostać objęta osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • zamieszkuje na terenie Szczecina lub powiatu polickiego (Zad. 7 i 8);
 • jest opiekunem faktycznym osoby z niepełnosprawnością (Zad. 8);
 • jest osobą z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym (Zad. 7).

 

W ramach zadania 7 i 8 Uczestnik projektu zostanie objęty:

 • usługami asystenckimi w wymiarze 16 h lub 14/miesięcznie w następującym podziale: 2 X 8 godzin/miesiąc lub 4 X 3,5 godziny/miesiąc przez co najmniej 10 miesięcy (Zad. 7);
 • 14-dniowym pobytem poza miejscem zamieszkania (Zad. 7);
 • usługami transportowymi wg potrzeb (Zad. 7);
 • indywidualnym poradnictwem fizjoterapeuty, psychologa, dietetyka, coacha, prawnika (Zad. 8);
 • warsztatami szkoleniowymi (Zad. 8).

 

Pierwszeństwo udziału w zadaniu mają osoby z niepełnosprawnością i opiekunowie faktyczni tych osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. osoby, których dochód nie przekracza kwoty:

 • dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe - 1051,50 zł;
 • dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe - 792,00 zł/na osobę.

 

Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną.

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni pod adresem ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@mięsnie.szczecin.pl.

 

Więcej informacji dotyczących rekrutacji zawartych jest w "Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa" znajdującego się na naszej stronie internetowej lub pod numerem tel. 609 900 335.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Pliki do pobrania

Zadanie 7

Zał. 3 do zad. Nr 7 Wniosek o objęcie wsparciem

Zał. 2 Ankieta dotycząca stopnia niesamodzielności

Zał. 4 Oświadczenie opiekuna faktycznego

Zał. 7 Informacje zw. z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do projektu

Zadanie 8

Zał. 5 do zad. Nr 8 Wniosek o objęcie wsparciem

Zał. 7 Informacje zw. z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do projektu

 

zaopiekowani loga dol

Nabór uzupełniający nr 2 do II tury projektu Zaopiekowani - zadanie 3

zaopiekowani loga gora

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM nr 2

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ogłasza nabór uzupełniający uczestników do II tury projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach zadania 3 "Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej".

 

Rekrutacja uczestników Projektu potrwa do dnia:

30.07.2021 r.

 

do wyczerpania miejsc

 

Wsparciem w ramach mobilnych usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej może zostać objęta osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • jest osobą niepełnosprawną ruchowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym - tj. osobą, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
 • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie lub w powiecie polickim.

 

Osoba niepełnosprawna ruchowo może zostać objęta wsparciem maksymalnie przez okres 11 miesięcy. Wsparcie obejmuje usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w wymiarze średnio 8 godz. w miesiącu (1x8 godz. lub 2x4 godz.) oraz usługi transportowe zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

 

Pierwszeństwo udziału w zadaniu mają osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. osoby, których dochód nie przekracza kwoty:

 • dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe - 1051,50 zł;
 • dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe - 792,00 zł/na osobę.

 

Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną.

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni pod adresem ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@mięsnie.szczecin.pl.

 

Więcej informacji dotyczących rekrutacji zawartych jest w "Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa" znajdującego się na naszej stronie internetowej lub pod numerem tel. 609 900 335.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Pliki do pobrania

Zał. 1 do zad. Nr 3 Wniosek o objęcie wsparciem

Zał. 2 Ankieta dotycząca stopnia niesamodzielności

Zał. 7 Informacje zw. z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do projektu

 

zaopiekowani loga dol

Nabór uzupełniający do II tury projektu Zaopiekowani - zadanie 3

zaopiekowani loga gora

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ogłasza nabór uzupełniający uczestników do II tury projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach zadania 3 "Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej".

 

Rekrutacja uczestników Projektu potrwa do dnia:

 

29.06.2021 r.

 

do wyczerpania miejsc

 

Wsparciem w ramach mobilnych usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej może zostać objęta osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • jest osobą niepełnosprawną ruchowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym - tj. osobą, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
 • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie lub w powiecie polickim.

 

Osoba niepełnosprawna ruchowo może zostać objęta wsparciem maksymalnie przez okres 11 miesięcy. Wsparcie obejmuje usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w wymiarze średnio 8 godz. w miesiącu (1x8 godz. lub 2x4 godz.) oraz usługi transportowe zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

 

Pierwszeństwo udziału w zadaniu mają osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. osoby, których dochód nie przekracza kwoty:

 • dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe - 1051,50 zł;
 • dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe - 792,00 zł/na osobę.

 

Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną.

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni pod adresem ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@mięsnie.szczecin.pl.

 

Więcej informacji dotyczących rekrutacji zawartych jest w "Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa" znajdującego się na naszej stronie internetowej lub pod numerem tel. 609 900 335.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Pliki do pobrania

Zał. 1 do zad. Nr 3 Wniosek o objęcie wsparciem

Zał. 2 Ankieta dotycząca stopnia niesamodzielności

Zał. 7 Informacje zw. z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do projektu

 

zaopiekowani loga dol

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2
70-200 Szczecin

tel./fax +48 91/ 489 42 51
GSM.: +48 695 745 441
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl