Ułatwienia dostępu

Wspólne stanowisko w sprawie objęcia refundacją w Polsce terapii doustnej w SMA

Wspólne stanowisko w sprawie objęcia refundacją w Polsce terapii doustnej w rdzeniowym zaniku mięśni

Nabór uzupełniający do III tury projektu Zaopiekowani - zadanie 7 i 8

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ogłasza nabór uzupełniający uczestników do III tury projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach:

Nabór uzupełniający nr 2 do III tury projektu Zaopiekowani - zadanie 7 i 8

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ogłasza nabór uzupełniający uczestników do III tury projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach:

Nabór uzupełniający nr 3 do III tury projektu Zaopiekowani - zadanie 7 i 8

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ogłasza nabór uzupełniający uczestników do III tury projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach:

Nabór uzupełniający nr 3 do III tury projektu Zaopiekowani - zadanie 3

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego ogłasza nabór uzupełniający uczestników do III tury projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach zadania 3 "Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej".

Badanie kliniczne - miastenia rzekomoporaźna

Uniwersytet Medyczny w Lublinie w roli Sponsora prowadzi niekomercyjne badanie kliniczne pt. "Badanie kliniczne 2 fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo dodania kladrybiny w leczeniu modyfikującym przebieg seropozytywnej miastenii rzekomoporaźnej".

Nabór uzupełniający nr 2 do III tury projektu Zaopiekowani - zadanie 3

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego ogłasza nabór uzupełniający uczestników do III tury projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach zadania 3 "Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej".

Rusza nabór do III tury projektu Zaopiekowani - zadanie 7 i 8

OGŁOSZENIE O NABORZE

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ogłasza nabór uczestników do III tury projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach:

  • zadania 7 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym - opieka wytchnieniowa";
  • zadania 8 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością".

Ruszyła Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego zachęca swoich Podopiecznych do korzystania z Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Wszystkie informacje dotyczące Wypożyczalni udzielane są pod numerem tel. 91 489 42 51.

Podziękowanie od Marszałka

Zapraszamy do zapoznania się z podziękowaniami skierowanymi do Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Nabór uzupełniający do III tury projektu Zaopiekowani - zadanie 3

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego ogłasza nabór uzupełniający uczestników do III tury projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach zadania 3 "Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej".

Poszukiwany diabetolog do projektu "Zaopiekowani..."

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego poszukuje diabetologów do współpracy przy realizacji projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" na przeprowadzenia doradztwa z zakresu żywienia dla grupy opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób somatycznych.

 

Do pobrania: Formularz ofertowy

 

Program "Aktywny Samorząd" 2022

aktywny samorzad

Program "Aktywny Samorząd" realizowany jest przez samorządy powiatowe od 2012 roku.

 

Od 2020 roku wnioski rozpatrywane są w Systemie SOW.

 

Struktura programu:

Moduł I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

Moduł I podzielony jest na obszary:

 

Obszar A - Likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - Dofinansowanie do zakupu oprzyrządowania samochodu (dysfunkcja narządu ruchu)

Zadanie 2 - dofinansowanie do kosztów prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruch)

Zadanie 3 - Dofinansowanie do kosztów prawa jazdy (dysfunkcja narządu słuchu)

Zadanie 4 - Dofinansowanie do zakupu oprzyrządowania samochodu (dysfunkcja narządu słuchu)

 

Obszar B - Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 - Dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Zadanie 2 - Dofinansowanie do kosztów związanych ze szkoleniem komputerowym

Zadanie 3 - Dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku)

Zadanie 4 - Dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu)

Zadanie 5 - Dofinansowanie do utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

 

Obszar C - Likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - Dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego

Zadanie 2 - Dofinansowanie do utrzymania sprawności technicznej wózka elektrycznego

Zadanie 3 - Dofinansowanie do zakupu nowoczesnej protezy kończym

Zadanie 4 - Dofinansowanie do utrzymania sprawności technicznej protezy

Zadanie 5 - Dofinansowanie do skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 

Obszar D - Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osoby zależnej

Dopłata do żłobka lub przedszkola

 

Zobacz film dot. programu "Aktywny Samorząd": https://www.youtube.com/watch?v=zxIuP5J5XtA

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2
70-200 Szczecin

tel./fax +48 91/ 489 42 51
GSM.: +48 695 745 441
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl