Ułatwienia dostępu

Dotacje do wózków elektrycznych

Potrzebujesz wózka o napędzie elektrycznym lub masz wśród rodziny lub znajomych osobę, która potrzebuje wózka dopasowanego do potrzeb użytkownika oraz opiekuna?

Komunikat dla chorych na dystrofię Duchenne'a ze Szczecina i okolic

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie informuje, iż rozpoczęła się procedura zapisu pacjentów na udzielenie świadczenia - Leczenie dystrofii mięśniowej Duchenne'a.

Wspólne stanowisko w sprawie objęcia refundacją w Polsce terapii doustnej w SMA

Wspólne stanowisko w sprawie objęcia refundacją w Polsce terapii doustnej w rdzeniowym zaniku mięśni

Nabór uzupełniający do III tury projektu Zaopiekowani - zadanie 7 i 8

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ogłasza nabór uzupełniający uczestników do III tury projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach:

Nabór uzupełniający nr 2 do III tury projektu Zaopiekowani - zadanie 7 i 8

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ogłasza nabór uzupełniający uczestników do III tury projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach:

Nabór uzupełniający nr 3 do III tury projektu Zaopiekowani - zadanie 7 i 8

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ogłasza nabór uzupełniający uczestników do III tury projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach:

Nabór uzupełniający nr 3 do III tury projektu Zaopiekowani - zadanie 3

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego ogłasza nabór uzupełniający uczestników do III tury projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach zadania 3 "Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej".

Badanie kliniczne - miastenia rzekomoporaźna

Uniwersytet Medyczny w Lublinie w roli Sponsora prowadzi niekomercyjne badanie kliniczne pt. "Badanie kliniczne 2 fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo dodania kladrybiny w leczeniu modyfikującym przebieg seropozytywnej miastenii rzekomoporaźnej".

Nabór uzupełniający nr 2 do III tury projektu Zaopiekowani - zadanie 3

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego ogłasza nabór uzupełniający uczestników do III tury projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach zadania 3 "Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej".

Rusza nabór do III tury projektu Zaopiekowani - zadanie 7 i 8

OGŁOSZENIE O NABORZE

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ogłasza nabór uczestników do III tury projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach:

  • zadania 7 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym - opieka wytchnieniowa";
  • zadania 8 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością".

Ruszyła Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego zachęca swoich Podopiecznych do korzystania z Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Wszystkie informacje dotyczące Wypożyczalni udzielane są pod numerem tel. 91 489 42 51.

Podziękowanie od Marszałka

Zapraszamy do zapoznania się z podziękowaniami skierowanymi do Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Nabór uzupełniający do III tury projektu Zaopiekowani - zadanie 3

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego ogłasza nabór uzupełniający uczestników do III tury projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach zadania 3 "Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej".

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2
70-200 Szczecin

tel./fax +48 91/ 489 42 51
GSM.: +48 695 745 441
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl