Jeden Procent dla Fundacji Chorych na Zanik Mięśni

Jak przekazać nam jeden procentPorozmawiaj z nami o jednym procencieNapisz do fundacji w sprawie jednego procenta

strona startowa

Zawieszenie odpłatności za usługi AOON

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni informuje, że od 1.08.2020 r. do odwołania zawiesza odpłatność za usługi AOON, poza odpłatnością opisaną w pkt. 3 rozdział III Regulaminu świadczenia usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

 

Wszystkie usługi AOON od dnia 1.08.2020 r. będą realizowane w ramach Programów:

  • Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2019-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego;
  • "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach zadania 3 "Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 7.6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (szczegóły tutaj);
  • "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach zadania 7 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym - opieka wytchnieniowa", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 7.6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (szczegóły tutaj)

 

Share