Ułatwienia dostępu

Awaria telefoniczna

Komunikat

 

Uwaga, mamy awarię sieci telefonicznej w naszym biurze. W chwili obecnej nie działa telefon stacjonarny oraz faks.

 

W pilnych sprawach dotyczących przystąpienia do Fundacji, usług asystenckich, turnusów rehabilitacyjnych, Poradni Chorób Nerwowo-Mięśniowych prosimy o kontakt z Marzeną Morkowską tel. 603 619 070, natomiast w sprawach subkonta, rozliczeń finansowych, odpisów 1% prosimy o kontakt z Jarosławem Maleszą tel. 603 619 790.

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2
70-200 Szczecin

tel./fax +48 91/ 489 42 51
GSM.: +48 695 745 441
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl