Jeden Procent dla Fundacji Chorych na Zanik Mięśni

Jak przekazać nam jeden procentPorozmawiaj z nami o jednym procencieNapisz do fundacji w sprawie jednego procenta

strona startowa

Stanowisko Zarządu ws. certyfikowania fizjoterapeutów

Szczecin, dnia 24.02.2016r.

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni z siedzibą w Szczecinie pod koniec 2015 roku podjął uchwałę o obowiązkowym certyfikowaniu fizjoterapeutów posiadających z nami umowę o świadczenie usług.

 

Zarząd Fundacji podejmując taką decyzję kierował się jedynie dobrem Podopiecznych. Każdy fizjoterapeuta podpisujący z nami umowę o świadczenie usług na rzecz naszych Podopiecznych jest zobowiązany do odbycia w przeciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy szkolenia organizowanego przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, po którego zakończeniu otrzyma certyfikat.

 

Z myślą o naszych Podopiecznych, organizowane przez nas szkolenie jest obowiązkowe i nie ma możliwości, aby fizjoterapeuta posiadający z nami umowę świadczył swoje usługi bez otrzymania certyfikatu. Wymóg ten jest gwarantem tego, iż fizjoterapeuci nie tylko będą posiadali niezbędną wiedzę dotyczącą rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi, ale również nabędą wiedzę dotyczącą technicznych aspektów funkcjonowania zawartej umowy.

 

Za każdym razem szkolenie odbywa się podczas przyjęć w jedynej w Polsce Poradni Chorób Nerwowo-Mięśniowych, w której pacjenci są konsultowani przez zespół specjalistów - kardiologa, anestezjologa, fizjoterapeuty oraz ortopedy - posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu pacjentów dotkniętych schorzeniami nerwowo-mięśniowymi. Kierowana przez naszą Fundację Poradnia została zorganizowana na wzór amerykańskich poradni prowadzonych przez The Muscular Dystrophy Association (MDA) i zapewnia wszechstronną oraz profesjonalną opiekę i rehabilitację medyczną dla osób ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi z całej Polski.

 

Ponadto pragniemy rozwiać wątpliwości niektórych Podopiecznych oraz fizjoterapeutów i zaznaczyć, iż pobierana przez nas jednorazowa opłata w wysokości 150 zł za udział w szkoleniu, co jest równowartością 2-3 zabiegów fizjoterapeutycznych, służy jedynie pokryciu kosztów związanych z organizacją spotkania i nie ma na celu przynieść jakichkolwiek zysków finansowych dla naszej organizacji.

 

Oprócz zwiększenia poziomu wiedzy dotyczącej schorzeń nerwowo-mięśniowych wśród rehabilitantów, podjęta przez nas uchwała jest początkiem stworzenia ogólnopolskiej Bazy Danych Fizjoterapeutów, do której może zostać dopisany każdy fizjoterapeuta, który podpisze z nami umowę o świadczenie usług oraz wypełni niezbędny formularz zgłoszeniowy upoważniając nas do udostępnienia danych kontaktowych rehabilitanta w ogólnodostępnej bazie. Dzięki temu osoby dotknięte schorzeniami nerwowo-mięśniowymi będą mogły uzyskać od nas informacje i znaleźć wykwalifikowanego fizjoterapeutę w swojej okolicy. Baza Danych Fizjoterapeutów będzie również dostępna na naszej stronie internetowej www.miesnie.szczecin.pl

 

Mamy nadzieję, iż nasza decyzja spotka się ze zrozumieniem zarówno naszych Podopiecznych, jak również i Ich fizjoterapeutów. Ze względu na fakt, iż schorzenia nerwowo-mięśniowe należą do chorób rzadkich, nawet najlepsi fizjoterapeuci niemający styczności z takimi pacjentami jak nasi Podopieczni nie posiadają wystarczającej wiedzy oraz doświadczenia w tej wąskiej dziedzinie fizjoterapii, dlatego udział w organizowanych przez nas szkoleniach zagwarantuje poprawność wykonywanych usług z tytułu podpisanej umowy z Fundacją.

 

W imieniu Zarządu Fundacji

 

Z wyrazami szacunku,

Beata Karlińska

Prezes Zarządu

Share