Jeden Procent dla Fundacji Chorych na Zanik Mięśni

Jak przekazać nam jeden procentPorozmawiaj z nami o jednym procencieNapisz do fundacji w sprawie jednego procenta

strona startowa

Pomoc z 1 proc. bez podatku

Osoby, które otrzymują za pośrednictwem fundacji pieniądze z 1 proc, nie zapłacą PIT ani daniny od spadków i darowizn – można przeczytać w Rzeczpospolitej.
 
Z pytaniem do Izby Skarbowej zwróciła się matka wcześniaka urodzonego przed 36. tygodniem ciąży. Chce skorzystać z pomocy fundacji, która jest wpisana na listę organizacji pożytku publicznego. Kobieta ma otrzymywać środki z subkonta fundacji. W praktyce oznacza to, że osoby wypełniające roczne zeznanie PIT będą w nim przekazywać 1 proc. swojego podatku fundacji. Jednocześnie zaznaczą w zeznaniu, w informacjach dodatkowych, że chcą przeznaczyć tę kwotę na leczenie dziecka wnioskodawczym, na jej subkonto.

Kobieta wyjaśniła, że podpisze z fundacją umowę o udostępnienie subkonta, zgodnie z którą pieniądze można przeznaczyć wyłącznie na leczenie i rehabilitację dziecka związane z wcześniactwem. Nie można z nich refundować zakupu samochodu, komputerów, sprzętu RTV ani AGD. Fundacja wypłaci rodzicom środki zgromadzone na subkoncie, jeśli przedstawią faktury lub rachunki dokumentujące poniesione koszty leczenia i rehabilitacji dziecka.

Kobieta chciała się upewnić, że nie będzie musiała płacić z tego tytułu daniny od spadków i darowizn ani PIT.

Dyrektor katowickiej Izby Skarbowej przypomniał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT wolne od podatku są świadczenia z pomocy społecznej. Dotyczy to pomocy finansowej oraz świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe, których statuty przewidują tego rodzaju działalność. Warunkiem jest, by statut precyzyjnie określał kryteria przyznawania pomocy.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że wszelkie świadczenia przekazywane wnioskodawczym przez fundację należy zakwalifikować jako przychód z tzw. innych źródeł, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Kobieta nie zapłaci jednak podatku, gdyż skorzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT.

Jeśli chodzi o podatek od spadków i darowizn, to najważniejsza jest kwalifikacja formy prawnej świadczonej pomocy, a tym samym treść konkretnej umowy wiążącej strony. O tym, czy pomoc ma charakter prawny darowizny (zgodnie z art. 888 kodeksu cywilnego), czy też jest to świadczenie nieodpłatne wynikające z innego stosunku prawnego, powinna decydować sama fundacja.

„Nie każde bezpłatne przysporzenie, w tym pomoc świadczona przez fundacje i organizacje pożytku publicznego na rzecz osób fizycznych, może być traktowane jako darowizna. Może wynikać z innego tytułu prawnego" - napisał dyrektor Izby Skarbowej.

Kobieta nie wskazała, by miała otrzymywać pomoc na podstawie umowy darowizny. Będzie to umowa o udostępnienie subkonta. Na tej podstawie dyrektor Izby Skarbowej uznał, że przekazane świadczenia nie podlegają w ogóle podatkowi od spadków i darowizn.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 sierpnia 2015 r.

Źródło: www.baza-wiedzy.pl

Share