Ułatwienia dostępu

Refundacja NFZ na pieluchomajtki od stycznia 2024

Od 1 stycznia 2024 roku została zwiększona wysokość refundacji na wyroby chłonne.

 

Do tej pory refundacja wynosiła 70% z limitu finansowania. Od nowego roku refundację zwiększono oraz podzielono na dwie grupy osób: 80% refundacji w przypadku osób dorosłych oraz 90% w przypadku dzieci do 18 roku życia. Limity finansowania pozostają bez zmian.

 

 

Komu przysługuje refundacja z NFZ

 

Refundacja na wyroby chłonne przysługuje osobom z neurogennym i nieneurogennym nietrzymaniem moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) i występowanie co najmniej jednego z następujących kryteriów:

 1. Głębokie upośledzenie umysłowe.
 2. Zespoły otępienne o różnej etiologii.
 3. Wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.
 4. Wady wrodzone dolnych dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu.
 5. Jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu.
 6. Jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego będące przyczyną nietrzymania stolca.
 7. Choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej; przetoki nowotworowe lub popromienne; nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych; powikłania po leczeniu chorób nowotworowych.

 

Kto może wystawić zlecenie na wyroby chłonne

 1. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych.
 2. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej.
 3. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej.
 4. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej.
 5. Felczer ubezpieczenia zdrowotnego.
 6. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii.
 7. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii.
 8. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej.
 9. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej.
 10. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie nefrologii.
 11. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie nefrologii dziecięcej.
 12. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii.
 13. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej.
 14. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej.
 15. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów.
 16. Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).
 17. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii.
 18. Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2705, z późn. zm.).
 19. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
 20. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
 21. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu.
 22. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej.

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2
70-200 Szczecin

tel./fax +48 91/ 489 42 51
GSM.: +48 695 745 441
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl