Ułatwienia dostępu

Nabór do projektu Zaopiekowani - zadanie 8

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego ogłasza nabór uczestników do III tury projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach:

  • zadania 8 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością".

 

Rekrutacja Uczestników Projektu odbywa się w trybie ciągłym, w terminie do wyczerpania limitu tj. 53 opiekunów faktycznych osoby z niepełnosprawnością w zadaniu 8.

 

Wsparciem w ramach zadania 8 może zostać objęta osoba, która spełnia poniższe warunki:

  • zamieszkuje na terenie Szczecina lub powiatu polickiego;
  • jest opiekunem faktycznym osoby z niepełnosprawnością.
     

W ramach zadania 8 Uczestnik projektu zostanie objęty:

  • indywidualnym poradnictwem fizjoterapeuty, psychologa, dietetyka, coacha, prawnika;
  • warsztatami szkoleniowymi.
     

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni pod adresem ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@mięsnie.szczecin.pl do wyczerpania miejsc.

 

Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną.

 

O wynikach naboru do projektu uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście, drogą telefoniczną lub za pomocą e-mail.

 

Więcej informacji dotyczących rekrutacji zawartych jest w "Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa" znajdującego się na naszej stronie internetowej lub pod numerem tel. 609 900 335.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Pliki do pobrania

Zadanie 8

Zał. 5 do zad. Nr 8 Wniosek o objęcie wsparciem

Zał. 7 Informacje zw. z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do projektu

 

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2
70-200 Szczecin

tel./fax +48 91/ 489 42 51
GSM.: +48 695 745 441
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl