Ułatwienia dostępu

Nasze dziecko idzie do szkoły - uczeń z chorobą nerwowo-mięśniową

Nasze dziecko idzie do szkoły - uczeń z chorobą nerwowo-mięśniową

 

Rodzicu – pamiętaj!

To Ty decydujesz o wyborze szkoły dla swojego dziecka.

 

A masz do wyboru szkoły:

  • ogólnodostępne – niestety rzadko dostosowane do niepełnosprawności fizycznej dziecka. Takie szkoły obowiązkowo zatrudniają pedagoga, psychologa i logopedę;
  • ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi – odziały integracyjne są mniej liczne niż „zwykłe” klasy, liczą do 15 uczniów, wśród których może być do 5 uczniów z różnymi niepełnosprawnościami;
  • szkoły integracyjne – w każdej klasie są uczniowie z niepełnosprawnościami. W tych szkołach bariery architektoniczne jak najczęściej są usuwane;
  • szkoły ogólnodostępne z oddziałami specjalnymi – w których uczy się duża liczba uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami umysłowymi w stopniu lekkim;
  • szkoły specjalne – najlepiej wyposażone we wszystko czego potrzeba w pracy z dzieckiem. Klasy są małoliczne (czasami 3 lub 5 dzieci). Zatrudniane są osoby jako pomoce nauczyciela.

 

Inny podział szkół

To podział na szkoły publiczne i niepubliczne (w tych drugich zazwyczaj obowiązuje odpłatność).

 

Tryb nauczania

  • nauczanie zwykłe – twoje dziecko jest nauczane tak jak każdy inny uczeń w szkole;
  • nauczanie indywidualne – nauczyciel lub nauczyciele przychodzą do dziecka w domu;
  • nauczanie domowe – rolę edukatora przejmują rodzice, a dziecko raz w roku zdaje egzamin sprawdzający w szkole;
  • szkoła w chmurze – Szkoła w Chmurze to inicjatywa do niedawna zarejestrowana tylko w Warszawie, a od września także np. w Katowicach. Uczestniczący w niej uczniowie formalnie przechodzą na edukację domową. Zajęcia odbywają się online, a dzieci samodzielnie realizują program nauczania.

 

Orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zanim Twoje dziecko stanie się uczniem koniecznie trzeba postarać się o orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W tym celu należy skontaktować się z poradnią psychologiczno-pedagogiczną właściwą dla rejonu zamieszkania dziecka (gdy dziecko pierwszy raz idzie do szkoły) lub właściwą dla rejonu szkoły, do której dziecko uczęszcza.

(wykaz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szczecinie – załącznik nr 1 wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie zachodniopomorskim – znajduje się na stronie https://zachodniopomorskie.poradnie.edubaza.pl/)

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej należy pobrać specjalne druki: wniosku oraz do lekarza.

Jeśli dziecko jest leżące - należy ubiegać się o przybycie specjalistów z Poradni do domu dziecka.

Dla dzieci, które będą uczęszczały do szkoły koniecznym jest zadbanie o zapis, że uczeń potrzebuje osoby „współorganizującej proces kształcenia” lub „pomocy” nauczyciela.

Do tej chwili w polskich aktach prawnych brak jest zapisu o tzw. „asystentach”, zatem trzeba posługiwać się określeniami powyżej podanymi.

W orzeczeniu powinno znaleźć się uzasadnienie konieczności przyznania dziecku nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Można nalegać na to, by wymienione zostały czynności, jakie taki nauczyciel będzie musiał podejmować, jednak nie może to być zbyt wiele zaleceń (może być bowiem w przyszłości kłopot z przyjęciem dziecka do wybranej szkoły). Nie każda szkoła ma obowiązek przyjęcia dziecka. Taki obowiązek ma tylko szkoła rejonowa.

 

Warunki organizowania kształcenia dzieciom i młodzieży posiadającej orzeczenie

Wszystkie warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – m.in. dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową – zawarte są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. (tekst jednolity – Dziennik Ustaw z 2020 r. pozycja 1309) – załącznik nr 2 (Rozporządzenie MEN - załącznik nr 2).

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2
70-200 Szczecin

tel./fax +48 91/ 489 42 51
GSM.: +48 695 745 441
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl