Ułatwienia dostępu

Zaopiekowani - zaproszenie do złożenia oferty (poradnictwo psychologiczne)

 

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie mobilnych usług poradnictwa psychologicznego dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością realizowaną w projekcie "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin".

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik 1 - Przedmiot zamówienia

Załącznik 2 - Formularz oferty

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2
70-200 Szczecin

tel./fax +48 91/ 489 42 51
GSM.: +48 695 745 441
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl