Jeden Procent dla Fundacji Chorych na Zanik Mięśni

Jak przekazać nam jeden procentPorozmawiaj z nami o jednym procencieNapisz do fundacji w sprawie jednego procenta

strona startowa

Beata Karlińska Mecenasem Osób Niepełnosprawnych

mecenas on 2017

 

Beata Karlińska - prezes Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie, została uhonorowana tytułem Mecenasa Osób Niepełnosprawnych za 2017 rok.

 

beata1  

 

Pani Beata Karlińska, Prezes Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, od 25 lat prowadzi aktywną działalność społeczną, ukierunkowana na zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju osobom niepełnosprawnym i respektowanie należnych im praw.

 

Z wykształcenia pedagog, z powołania społecznik. Swoją aktywną postawą Pani Beata Karlińska przyczynia się do przełamywania stereotypów, angażuje się w budowanie otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa. Jest zwolenniczką i propagatorką włączania osób niepełnosprawnych we wszystkie aspekty życia i robi wszystko, aby ten zamysł stawał się rzeczywistością.

 

W 1993 roku założyła organizację na terenie Miasta Szczecin, której głównym celem jest pomoc osobom ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi. Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni prowadzi kompleksową rehabilitację medyczną i społeczną, organizuje różne formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Na bieżąco kompletuje informacje dotyczące najnowszych osiągnięć w dziedzinie leczenia i rehabilitacji chorób nerwowo-mięśniowych i rozpowszechnia je wśród swoich członków. Pani Beata była inicjatorką najważniejszych programów realizowanych przez Fundację, takich jak np. "Infostrada bez granic" (jego celem było opracowanie koncepcyjne, budowa i prowadzenie interaktywnego portalu internetowego dla osób ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi w Polsce) oraz "Winda do Pracy".

 

Szczególnym polem aktywności Beaty Karlińskiej jest praca na rzecz zapewnienia osobom z niepełnosprawnością ruchową możliwie niezależnego i samodzielnego życia. Własne doświadczenia Pani Beaty, jako mamy niepełnosprawnego Piotra, stały się inspiracją do podjęcia działań na rzecz rozwoju usług asystenckich w Polsce zaczynając od Szczecina. Wierząc, że osoba niepełnosprawna może w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym tylko wtedy, gdy nie jest zależna od innych, od wielu lat promuje i wdraża w życie ideę asystenta osobistego. Jest prekursorką rozwiązań wzorowanych na doświadczeniach skandynawskich, nie ustaje w wysiłkach, aby usługi asystenckie stały się normą, dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 

Źródło: szczecin.pl

 

Share