Jeden Procent dla Fundacji Chorych na Zanik Mięśni

Jak przekazać nam jeden procentPorozmawiaj z nami o jednym procencieNapisz do fundacji w sprawie jednego procenta

strona startowa

Wzrost dostępności usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Goleniów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł Projektu: Wzrost dostępności usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Goleniów

 

Zapytania ofertowe są dostępne na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz w siedzibie i na stronie Zamawiającego.

Postępowania prowadzone w trybie zapytania ofertowego. Zapytania ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

 

Dostarczenie usługi rehabilitacyjnej

 

Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji Projektu RPZP.07.06.00-32-K009/16 pn. "Wzrost dostępności usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Goleniów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi rehabilitacyjnej przez nie więcej niż 1000 h tj. 2 h tygodniowo dla jednej osoby, dla nie mniej niż 5 uczestników projektu - osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wieku poprodukcyjnym - niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych, w okresie od dnia wskazanego przez Zamawiającego do 31.12.2018.

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 19.05.2017 r. od dnia następującego po dacie upublicznienia - dacie umieszczenia zapytania na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (data zamknięcia przyjmowania ofert).

 

Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:
(a) osobiście pod adresem Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni Al. Wojska Polskiego 69 70-478 Szczecin w godzinach 8.00-15.00
(b) pocztą/kurierem na adres Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni Al. Wojska Polskiego 69 70-478 Szczecin w godzinach pracy.

 

Liczy się moment wpływu oferty do Biura Projektu.

 

Załączniki

Protokół z wyboru wykonawcy

 

Dostarczenie usługi asystenckiej

 

Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji Projektu RPZP.07.06.00-32-K009/16 pn. "Wzrost dostępności usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Goleniów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014/2020.

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie 2 osób - Asystentów osoby niepełnosprawnej - świadczących usługę asystencką w miejscu zamieszkania.

Łączny wymiar świadczonych usług to nie więcej niż 6000 h tj. 15 h tygodniowo dla jednej osoby, dla minimum 4 uczestników projektu - osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wieku poprodukcyjnym - niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych, w okresie od dnia wskazanego przez Zamawiającego do 31.12.2018.

Wymiar świadczonych usług przypadający na 1 asystenta osoby niepełnosprawnej to nie więcej niż 3000 h.

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 19.05.2017 r. od dnia następującego po dacie upublicznienia - dacie umieszczenia zapytania na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (data zamknięcia przyjmowania ofert).

 

Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:
(a) osobiście pod adresem Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni Al. Wojska Polskiego 69 70-478 Szczecin w godzinach 8.00-15.00
(b) pocztą/kurierem na adres Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni Al. Wojska Polskiego 69 70-478 Szczecin w godzinach pracy.

 

Liczy się moment wpływu oferty.

 

Załączniki

Protokół z wyboru wykonawcy

 

Dostarczenie usługi opiekuńczej

 

Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji Projektu RPZP.07.06.00-32-K009/16 pn. "Wzrost dostępności usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Goleniów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014/2020.

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi opiekuńczej przez opiekunki środowiskowe dla nie mniej niż 20 osób przez 8 godzin tygodniowo dla jednej osoby w okresie od dnia wskazanego przez Zamawiającego do 31.12.2018. Łącznie zostanie wykonane nie więcej niż 16000 h usługi opiekuńczej i pielęgniarskiej stąd Zamawiający planuje podpisanie umowy z nie mniej niż z 8 Oferentami.

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 19.05.2017 r. od dnia następującego po dacie upublicznienia - dacie umieszczenia zapytania na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (data zamknięcia przyjmowania ofert).

 

Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:
(a) osobiście pod adresem Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni Al. Wojska Polskiego 69 70-478 Szczecin w godzinach 8.00-15.00
(b) pocztą/kurierem na adres Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni Al. Wojska Polskiego 69 70-478 Szczecin w godzinach pracy.

 

Liczy się moment wpływu oferty.

 

Załączniki

Protokół z wyboru wykonawcy

 

Dostarczenie usługi pielęgniarskiej

 

Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji Projektu RPZP.07.06.00-32-K009/16 pn. "Wzrost dostępności usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Goleniów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014/2020.

 

Przedmiotem rozeznania rynku jest wykonanie specjalistycznej usługi pielęgniarskiej dla minimum 5 uczestników projektu - osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wieku poprodukcyjnym - niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych w wymiarze średnio 2,5 h tygodniowo na każdego z uczestników projektu tj. nie więcej niż 1250 h.

 

Odpowiedź na Rozeznanie rynku należy przesyłać do Zapytującego drogą elektroniczną na adres e-mail Zapytującego, pocztą tradycyjną bądź osobiście w siedzibie Zapytującego do dnia 08.06.2017. Wyceny powinny być ważne co najmniej do dnia 08.07.2017.

 

Załączniki

 

Share