Ułatwienia dostępu

Nasze szkolenia

Ważnym elementem naszej działalności są szkolenia dla rehabilitantów oraz asystentów osobistych. Nasze szkolenia odbywają się w formie warsztatów i koncentrują się wokół dwóch obszarów tematycznych: rehabilitacja w chorobach nerwowo-mięśniowych oraz usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych.

 

Nasze szkolenia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów oraz praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

 

Fundacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Numer ewidencyjny w Rejestrze Instytucji  Szkoleniowych: 2.32/00090/2018.

 

Prowadzone są szkolenia na tematy:

  • Zostań asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej,
  • Rehabilitacja medyczna w chorobach nerwowo-mięśniowych.

 

Wszystkie szkolenia odbywają się w dogodnych warunkach dla osób poruszających się na wózkach.

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2
70-200 Szczecin

tel./fax +48 91/ 489 42 51
GSM.: +48 695 745 441
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl