Ułatwienia dostępu

Szkolenie dla obywateli Ukrainy

 

W dniach 16-17.12.2022 w siedzibie Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego odbyło się szkolenie dla osób przybyłych do Polski z Ukrainy przebywających na terenie Szczecina lub powiatu polickiego, które było jednym z elementów realizowanego przez Fundację projektu "Zostań Asystentem osobistym osoby z niepełnosprawnościami".

 

Uczestnicy projektu:

zapoznali się z zakresem usług asystenckich jako formy wsparcia osób
z niepełnosprawnościami,
odbyli zajęcia warsztatowe dotyczące pracy Asystenta osobistego osoby
z niepełnosprawnościami, w tym: zapobieganie skutkom przeciążeń kręgosłupa wynikającym z pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową, obsługa sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego (obsługa schodołazu, podnośnika, wózka elektrycznego i zwykłego),
zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, w tym w szczególności dla osób
z niepełnosprawnościami – dowiedzieli się czym jest pierwsza pomoc, jakie są podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy i dlaczego pierwsza pomoc jest tak ważna,
odbyli ćwiczenia na fantomie z resystutacji krążeniowo-oddechowej,
poznali zasady działania defiblyratora oraz udzielania pomocy w przypadku oparzeń, krwawień, obecności ciał obcych w przełyku.
 

Realizacja szkolenia była możliwa dzięki pozyskaniu środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz wsparciu Funduszu Pomocy Ukrainie, utworzonego przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą i Krajową Izbę Gospodarczą.

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2
70-200 Szczecin

tel./fax +48 91/ 489 42 51
GSM.: +48 695 745 441
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl