Ułatwienia dostępu

Interpelacja w sprawie terapii genowej lekiem Zolgensma u dzieci z SMA

Odpowiedź, jaką otrzymała pani Poseł Małgorzata Pępek na interpelację poselską skierowaną do Ministra Zdrowia w sprawie procedury dopuszczenia leku Zolgensma w Polsce, ewentualnego obniżenia ceny po dopuszczeniu do obrotu w naszym kraju oraz częściowej lub całościowej jego refundacji przez NFZ.

 

Przeczytaj

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2
70-200 Szczecin

tel./fax +48 91/ 489 42 51
GSM.: +48 695 745 441
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl