Jeden Procent dla Fundacji Chorych na Zanik Mięśni
strona startowa

Pliki do pobrania

zaopiekowani loga gora

 

Pliki do pobrania

 

Wersja obowiązująca (od 02.01.2022)

 

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

 

Zał. 1 - Wniosek osoby z niepełnosprawnością ruchową o objęcie wsparciem - zad. 3

Zał. 2 - Ankieta dotycząca stopnia niesamodzielności - zad. 3, 7

Zał. 3 - Wniosek osoby z niepełnosprawnością o objęcie wsparciem - zad. 7

Zał. 4 - Oświadczenie opiekuna faktycznego - zad. 3, 7

Zał. 5 - Wniosek opiekuna faktycznego o objęcie wsparciem - zad. 8

Zał. 6 - Formularz Danych Uczestnika Projektu - zad. 3, 7, 8

Zał. 6 - Formularz Danych Uczestnika Projektu - zad. 10

Zał. 7 - Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do projektu - zad. 3, 7, 8, 10

Zał. 8 - Oświadczenie uczestnika projektu - zad. 3, 7, 8

Zał. 8 - Oświadczenie uczestnika projektu - zad. 10

Zał. 9 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku - zad. 3, 7, 8

Zał. 9 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku - zad. 10

Zał. 10 - Ankieta informacyjna - zad. 3, 7, 8

Zał. 11 - Ankieta informacyjna - zad. 10

Zał. 12 - Wniosek opiekuna faktycznego o objecie wsparciem - zad. 10

 

 

Wersje archiwalne

 

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie - (aktualizacja adresu)

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Zał. 6 Formularz Danych Uczestnika Projektu - 1

Zał. 6 Formularz Danych Uczestnika Projektu - 2

Zał. 6 Formularz Danych Uczestnika Projektu - 3

Zał. 7 Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do projektu

Zał. 8 Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. 9 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

 

zaopiekowani loga dol
Share