Sprawozdania z działalności Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego

 

pobierzSprawozdanie za 2022 rok

Sprawozdanie 2022

Bilans 2022

Rachunek zysków i strat 2022

Raport roczny 2022

Sprawozdanie merytoryczne 2022

 

pobierzSprawozdanie za 2021 rok

Sprawozdanie 2021

Bilans 2021

Rachunek zysków i strat 2021

Raport roczny 2021

Sprawozdanie merytoryczne 2021

 

pobierzSprawozdanie za 2020 rok

Sprawozdanie 2020

Bilans 2020

Rachunek zysków i strat 2020

Raport roczny 2020

Sprawozdanie merytoryczne 2020

 

pobierzSprawozdanie za 2019 rok

Sprawozdanie 2019

Bilans 2019

Rachunek zysków i strat 2019

Raport roczny 2019

Sprawozdanie merytoryczne 2019

 

pobierzSprawozdanie za 2018 rok

Sprawozdanie 2018

Bilans 2018

Rachunek zysków i strat 2018

Raport roczny 2018

Sprawozdanie merytoryczne 2018

 

pobierzSprawozdanie za 2017 rok

Sprawozdanie 2017

Bilans 2017

Rachunek zysków i strat 2017

Raport roczny 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2017

 

 pobierzSprawozdanie za 2016 rok

Sprawozdanie 2016

Raport roczny 2016

 

pobierzSprawozdanie za 2015 rok

Informacje ogólne

Uchwała nr 1

Uchwała nr 2

Uchwała nr 3

Uchwała nr 4

Bilans 2015

Rachunek zysków i strat

 

pobierzSprawozdanie za 2014 rok

Raport roczny 2014

Uchwały Rady Fundacji

Jednostronny rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa do sprawozdania 2014

 

pobierzSprawozdanie za 2013 rok

Raport roczny 2013

Sprawozdanie budżetowe 2013

Bilans 2013

Rachunek wyników 2013

 

pobierzSprawozdanie za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne 2012

Bilans 2012

Rachunek wyników 2012

 

pobierzSprawozdanie za 2011 rok

Sprawozdanie roczne

Uchwały Zarządu

Uchwały Rady

 

pobierzSprawozdanie za 2010 rok

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Bilans i rachunek wyników

 

pobierzSprawozdanie za 2009 rok

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa - ciąg dalszy