Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna tworzenia BIP:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

BIP składa się z:

1. Menu górnego zawierającego przejścia do:

strony głównej Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego
strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego i pozostałych odnośników do podstron BIP

2. Menu (po prawej stronie serwisu) zawierającego odnośniki do podstron BIP

3. Okna głównego, w którym wyświetlane są informacje zawarte na poszczególnych stronach BIP.

Każdy dokument w Biuletynie zawiera takie informacje jak:

  • kto udostępnił dany dokument,
  • kto i kiedy wprowadził dany dokument do Biuletynu,
  • kiedy zmodyfikowano dany dokument,
  • ile było odsłon danego dokumentu.