Jeden Procent dla Fundacji Chorych na Zanik Mięśni

Jak przekazać nam jeden procentPorozmawiaj z nami o jednym procencieNapisz do fundacji w sprawie jednego procenta

strona startowa

Szukamy Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO PRACY W FUNDACJI POMOCY CHORYM NA ZANIK MIĘŚNI

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, ul. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin ogłasza rekrutację na stanowisko: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie maksymalnie średnie.
 2. Predyspozycje osobowościowe i fizyczne do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

Wymagania pożądane:

 1. Znajomość problemów osób niepełnosprawnych.
 2. Elastyczność w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi.
 3. Komunikatywność, uprzejmość, cierpliwość, takt, dyskrecja, umiejętność słuchania i panowania nad sobą.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pomoc w transporcie środkami komunikacji, zgodnie z potrzebami ON:
  - w dotarciu do miejsca zamieszkania do szkoły, uczelni, pracy, placówek zdrowia, instytucji publicznych i kulturalnych, na zajęcia rehabilitacyjne i turnus rehabilitacyjny;
  - w powrocie do miejsca zamieszkania.
 • Pomoc ON podczas zajęć w szkole, uczelni, pobytu w placówkach zdrowia, w tym pomoc w dotarciu na sale wykładowe, do stołówki, biblioteki, dziekanatu.
 • Pomoc ON w toalecie, ubraniu, przyrządzaniu posiłku, podaniu posiłku.
 • Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym sprzątaniu, praniu, robieniu zakupów.
 • Pomoc ON podczas pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.
 • Przenoszenie ON z miejsca na miejsce docelowe, np. z łóżka na wózek, znoszenie ze schodów, wnoszenie do samochodu.
 • Pomoc ON z zakresu profilaktyki zdrowotnej (profilaktyka przeciwodleżynowa).
 • Pomoc ON w utrzymaniu kontaktów społecznych.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca na przedmiotowym stanowisku jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Istotą pracy AOON jest praca w terenie związana z pomaganiem osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności, w związku z powyższym trudno przewidzieć na jakie bariery może być narażona osoba zajmująca stanowisko AOON.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 • kopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronnie Danych Osobowych” (Dz.U. z 2014r. poz.1182) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 poz,1202.)”.

 

Prosimy o składanie zgłoszeń w terminie do 28 kwietnia 2016 r. do godziny 14.00 (decyduje data i godzina wpływu w siedzibie Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie), drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni
ul. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin

z dopiskiem: „Dotyczy rekrutacji na stanowisko Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

 

Wszystkie złożone załączniki muszą być podpisane. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis Kandydata (np. w formie skanu).

 

Inne informacje:
Oferty po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 603619070.

Share