Jeden Procent dla Fundacji Chorych na Zanik Mięśni

Jak przekazać nam jeden procentPorozmawiaj z nami o jednym procencieNapisz do fundacji w sprawie jednego procenta

strona startowa

Program "Aktywny Samorząd" 2022

aktywny samorzad

Program "Aktywny Samorząd" realizowany jest przez samorządy powiatowe od 2012 roku.

 

Od 2020 roku wnioski rozpatrywane są w Systemie SOW.

 

Struktura programu:

Moduł I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

Moduł I podzielony jest na obszary:

 

Obszar A - Likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - Dofinansowanie do zakupu oprzyrządowania samochodu (dysfunkcja narządu ruchu)

Zadanie 2 - dofinansowanie do kosztów prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruch)

Zadanie 3 - Dofinansowanie do kosztów prawa jazdy (dysfunkcja narządu słuchu)

Zadanie 4 - Dofinansowanie do zakupu oprzyrządowania samochodu (dysfunkcja narządu słuchu)

 

Obszar B - Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 - Dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Zadanie 2 - Dofinansowanie do kosztów związanych ze szkoleniem komputerowym

Zadanie 3 - Dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku)

Zadanie 4 - Dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu)

Zadanie 5 - Dofinansowanie do utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

 

Obszar C - Likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - Dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego

Zadanie 2 - Dofinansowanie do utrzymania sprawności technicznej wózka elektrycznego

Zadanie 3 - Dofinansowanie do zakupu nowoczesnej protezy kończym

Zadanie 4 - Dofinansowanie do utrzymania sprawności technicznej protezy

Zadanie 5 - Dofinansowanie do skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 

Obszar D - Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osoby zależnej

Dopłata do żłobka lub przedszkola

 

Zobacz film dot. programu "Aktywny Samorząd": https://www.youtube.com/watch?v=zxIuP5J5XtA

 

Share