Jeden Procent dla Fundacji Chorych na Zanik Mięśni

Jak przekazać nam jeden procentPorozmawiaj z nami o jednym procencieNapisz do fundacji w sprawie jednego procenta

strona startowa

Fundacja przystąpiła do projektu

zaopiekowani loga gora

 

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni 01.07.2020 r. jako Partner przystąpiła do realizacji projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin". Projekt realizowany jest przez Partnerstwo, którego Liderem jest Gmina Miasto Szczecin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 7.6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

zaopiekowani dzialania plakat1

 

 O projekcie

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 3 "Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej"

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 7 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym - opieka wytchnieniowa"

 

Ogłoszenie o naborze w ramach zadania 8 "Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością"

 

Ogłoszenie o pracę na stanowisko Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

 

Ogłoszenie o pracę na stanowisko Kierowcy pojazdu osobowego z nadwoziem typu van

 

zaopiekowani loga dol
Share