Jeden Procent dla Fundacji Chorych na Zanik Mięśni

Jak przekazać nam jeden procentPorozmawiaj z nami o jednym procencieNapisz do fundacji w sprawie jednego procenta

strona startowa

Uchwała dot. minimalnej kwoty faktury rozliczeniowej

Uchwała nr 02/11/18

Zarządu Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni
w sprawie określenia minimalnej kwoty faktury rozliczanej ze środków pieniężnych zgromadzonych na koncie Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni z siedzibą w Szczecinie, z tytułu darowizn oraz odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych ze wskazaniem

 

Na podstawie lit d i lit e pkt 3 § 9 Statutu Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni i pkt 1§ 9 Regulaminu pracy Zarządu Fundacji uchwala się, co następuje:

 

§1

Zarząd Fundacji postanawia przyjąć kwotę 50,00 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych) jako minimalną kwotę faktury rozliczanej ze środków pieniężnych zgromadzonych na koncie Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni z siedzibą w Szczecinie, z tytułu darowizn oraz odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych ze wskazaniem.

 

§2

Do rozliczenia faktury na mniejszą kwotę niż kwota, o której mowa w §1 będzie dodawana kwota manipulacyjna w wysokości 1,50 zł (słownie: jeden złotych i 50 groszy).

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.

 

 

Szczecin 26.11.2018 r.

 

Na oryginale właściwe podpisy Zarządu Fundacji

Zarząd Fundacji

za Uchwałą głosowali w formie obiegowej:

Beata Karlińska

Krzysztof Krawczak

Ewa Wiśniewska

Grażyna Głuchowska

 

Share
Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_ws_minimalnej_kwoty_faktury.pdf)Uchwała nr 02/11/18[ ]92 kB