Nabory Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni

OGŁOSZENIA O REKRUTACJI NA STANOWISKA PRACY W FUNDACJI POMOCY CHORYM NA ZANIK MIĘŚNI

* * *

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie zatrudni empatyczne i zrównoważone emocjonalnie osoby na stanowisko: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.

Praca asystenta polega na podniesieniu jakości życia osoby niepełnosprawnej, która z uwagi na swoje ograniczenia fizyczne, pewnych czynności nie jest w stanie wykonać samodzielnie.
Praca wykonywana będzie w miejscu zamieszkania podopiecznych Fundacji na terenie Szczecina.

Zatrudnienie na umowę o pracę w zrównoważonym systemie pracy 2000,00 zł brutto/mc lub umowa zlecenie 13,00 zł brutto/godz.
Zapraszamy również do pracy w indywidualnym wymiarze czasu pracy, jako praca dodatkowa.

Fundacja zapewnia bilet sieciowy na wszystkie linie komunikacji miejskiej MZK, oraz uśmiech i wdzięczność podopiecznych Fundacji.

Prosimy o składanie zgłoszeń drogą pocztową, telefonicznie, osobiście lub drogą elektroniczną na adres:

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni
al. Wojska Polskiego 69
70-478 Szczecin

lub

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 603 619 070

_________________________________________________________________________

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, ul. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin
ogłasza rekrutację na stanowisko: Księgowa/Księgowy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe.
 2. Praktyczna i teoretyczna znajomość zagadnień z zakresu przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości.
 3. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w pełnej księgowości.
 4. Znajomość bieżących przepisów dotyczących umów cywilno-prawnych i ubezpieczeń społecznych.

Wymagania pożądane:

 1. Znajomość księgowości Organizacji Pożytku Publicznego.
 2. Dokładność i staranność.
 3. Samodzielność oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
 4. Komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole.
 5. Umiejętność obsługi komputera.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • księgowanie dokumentów,
 • rozliczanie środków finansowych,
 • uzgadnianie sald,
 • analiza należności i zobowiązań,
 • ewidencja środków trwałych,
 • przygotowanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • rozliczanie delegacji,
 • naliczanie wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac,
 • rozliczenia czasu pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat oraz dokumentacji związanej z zamknięciem danego roku obrotowego,
 • rozliczenie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników,
 • przygotowywanie zaświadczeń.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i umiejętności,
 • stałe godziny pracy,
 • stanowisko pracy przyjazne dla osoby niepełnosprawnej,
 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 • kopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronnie Danych Osobowych” (Dz.U. z 2014r. poz.1182) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 poz,1202.)”.

Prosimy o składanie zgłoszeń drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni
al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin

z dopiskiem: „Dotyczy rekrutacji na stanowisko Księgowa/Księgowy”

Wszystkie złożone załączniki muszą być podpisane. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis Kandydata (np. w formie skanu).

Inne informacje:
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 603 619 070.